salebox.gr

1. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Δεν επιτρέπεται η συλλογή́, αποθήκευση ή επεξεργασία των δεδομένων που ο νομός χαρακτηρίζει ως ευαίσθητα, δηλαδή τα δεδομένα που αφορούν τη φυλετική́ ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά́ φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή́ σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική́ οργάνωση, την υγειά, την κοινωνική́ πρόνοια, καθώς και τα σχετικά́ με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, εκτός αν πληρούνται οι οροί και οι προϋποθέσεις που ο νομός και η Αρχή́ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού́ Χαρακτήρα ορίζουν. Η συλλογή́, επεξεργασία, τήρηση και χρήση των λοιπών προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνον όταν αυτό́ επιτρέπεται από́ το ισχύον νομοθετικό́ πλαίσιο και πάντα σύμφωνα με τους προβλεπόμενους από́ αυτό́ ορούς. Προκειμένου να πραγματοποιήσετε τις συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα αλλά και να έχουμε την δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας θα σας ζητηθούν κάποια προσωπικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.α., το είδος της κάρτας, όνομα κατόχου, ο αριθμός της κάρτας, η ημερομηνία λήξης και ο αριθμός CVV. Ειδικότερα, η επιχείρηση μας μπορεί να συλλέξει τις ακόλουθες πληροφορίες: πληροφορίες επικοινωνίας σχετικές με το ονοματεπώνυμο, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού αχυδρομείου, δημογραφικές πληροφορίες όπως ταχυδρομικός κώδικας, προτιμήσεις και ενδιαφέροντα ή άλλες πληροφορίες σχετικές με έρευνες πελατών ή / και προσφορές. Για την εξαντλητική λίστα των cookies που συλλέγουμε δείτε παρακάτω στο κεφάλαιο «cookies».

Τι κάνουμε με τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε:

Απαιτούμε αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προσφέρουμε καλύτερη εξυπηρέτηση και ειδικότερα για τους ακόλουθους λόγους: Εσωτερική τήρηση αρχείων. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Μπορούμε να στέλνουμε περιοδικά διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με νέα προϊόντα, ειδικές προσφορές ή άλλες πληροφορίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας φανούν χρήσιμες, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πουέχετε παράσχει. Από καιρό σε καιρό, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς έρευνας αγοράς. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, φαξ ή ταχυδρομείου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για να προσαρμόσουμε τον ιστότοπο ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας.

Ασφάλεια:

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας είναι ασφαλείς. Προκειμένου να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, έχουμε δημιουργήσει κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και διασφάλιση των πληροφοριών που συλλέγουμε στο διαδίκτυο. Εάν πιστεύετε ότι τυχόν πληροφορίες σας ή προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε είναι εσφαλμένες ή ελλιπείς, παρακαλούμε γράψτε μας ή στείλτε μας μήνυμα στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο το συντομότερο δυνατό, στην παραπάνω διεύθυνση. Θα διορθώσουμε αμέσως οποιαδήποτε πληροφορία διαπιστώθηκε ότι είναι εσφαλμένη. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, που αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο παραμένουν απόρρητα και δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, παρά ενδέχεται να γνωστοποιηθούν στους υπαλλήλους που θα διεκπεραιώσουν τις παραγγελίες ή στους υπαλλήλους, που χρησιμοποιούνται από τον ελεγκτή δεδομένων της ιστοσελίδας και στους οποίους αυτός έχει αναθέσει την παροχή υπηρεσιών του, καθώς επίσης και σε υπαλλήλους δεδομένων και διαχειριστές, στους οποίους ο ελεγκτής επεξεργασίας παρέδωσε μια ενημερωμένη λίστα των δεδομένων της ιστοσελίδας ή σε συνεργαζόμενες με το κατάστημα επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, την προώθηση αγαθών και την ενημέρωση των πελατών. Οι χρήστες της ιστοσελίδας δεν υποχρεούνται να χορηγούν τα προσωπικά δεδομένα τους, ωστόσο, εάν δεν το πράξουν ίσως να εμποδίζεται η παροχή της αιτούμενης υπηρεσίας. Οι χρήστες της ιστοσελίδας μας διατηρούν το δικαίωμα να ελέγχουν τα προσωπικά δεδομένα τους και να τα διορθώνουν,  καθώς και να ασκούν τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης, που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997. Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται, χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του συνδρομητή́ ή του χρήστη, η επεξεργασία δεδομένων θέσης από́ τους φορείς παροχής δημοσίου δικτυού ή διαθέσιμης στο κοινό́ υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προκειμένου να παρέχουν στις αρμόδιες για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης αρχές, όπως στις διωκτικές αρχές, στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και πυρόσβεσης, τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εντοπισμό́ του καλούντο και μονό για το συγκεκριμένο αυτό́ σκοπό́. Επιτρέπεται επίσης η παροχή προσωπικών δεδομένων σε αρμόδιες αστυνομικές, διοικητικές ή άλλες αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματος τους.

2. Cookies

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ενδιαφέροντος. Ωστόσο, μόλις χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους για να εγκαταλείψετε τον ιστότοπό μας, θα πρέπει να σημειώσετε ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε αυτόν τον άλλο ιστότοπο. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία και το απόρρητο των πληροφοριών που παρέχετε κατά την επίσκεψη σε τέτοιους ιστότοπους και οι εν λόγω ιστότοποι δεν διέπονται από αυτήν τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να εξετάσετε τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύει για τον εν λόγω ιστότοπο.

3. Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ενδιαφέροντος. Ωστόσο, μόλις χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους για να εγκαταλείψετε τον ιστότοπό μας, θα πρέπει να σημειώσετε ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε αυτόν τον άλλο ιστότοπο. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία και το απόρρητο των πληροφοριών που παρέχετε κατά την επίσκεψη σε τέτοιους ιστότοπους και οι εν λόγω ιστότοποι δεν διέπονται από αυτήν τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να εξετάσετε τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύει για τον εν λόγω ιστότοπο.

4. Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των προγραμμάτων, ψηφιακών αρχείων, διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά με βάση το περιεχόμενο αυτό και κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει, συνολικά ή εν μέρει, αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάδοσης, αναδημοσίευσης ή και διανομής, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, ενώ απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Επιχείρησης ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Επιχείρησης ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία μας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

5. Επίλυση Διαφορών

Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από τη μεταξύ μας συναλλαγή μπορείτε να μας αποστείλετε σχετικό έγγραφο αίτημα ή ε-μαιλ ή να μας τηλεφωνήσετε και αν δεν καταφέρουμε να το επιλύσουμε, έχετε δυνατότητα να απευθυνθείτε στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών μέσω διαδικτύου, στη διεύθυνση webgate.ec.europa.eu/odr/ η οποία συνδέεται απευθείας με την αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr). Στην πλατφόρμα αυτή μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα για την επίλυση της διαφοράς οπότε θα κληθεί ακολούθως η εταιρεία μας από την αρμόδια Αρχή μέσω του ε-μαιλ μας. Επίσης θέτουμε υπόψιν σας ότι η Εταιρεία μας αναγνωρίζει στα πλαίσια της καλής πίστης το συμβουλευτικό χαρακτήρα των αποφάσεων της Αρχής που θα επιληφθεί και δεν έχει δεσμευθεί για την εκτελεστότητα των αποφάσεων αυτών. Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ, αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια.

Shopping cart

0

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

X
This site is registered on wpml.org as a development site.