salebox.gr

1. Γενικοί όροι χρήσης – πληροφορίες ηλεκτρονικού καταστήματος

Το site salebox.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων (πιτζάμες, εσώρουχα, μαγιό, κάλτσες, αξεσουάρ) μέσω διαδικτύου, της εταιρείας με την επωνυμία «Μωυσιάδου Δέσποινα» και με διακριτικό τίτλο «ΜΑΣΚΩΤ».

Δραστηριότητα της εταιρείας: Εμπορία

Δ/νση Έδρας της εταιρείας: Ιερά Οδός 256, Αιγάλεω, Αττική

ΑΦΜ: 045894883

ΔΟΥ: Αιγάλεω

E-mail επικοινωνίας: info@salebox.gr

Τηλέφωνο Παραγγελιών: 210-5981014

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μας και η πραγματοποίηση των αγορών μέσω αυτού διέπονται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό κατάστημα μας διαβάστε τους όρους μας, καθόσον η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση σας και την αποδοχή τους.

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν τακτικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης, ωστόσο οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν ισχύει και δεν επηρεάζει ήδη δοσμένες προς εκτέλεση παραγγελίες, οι οποίες πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε.

Εισερχόμενοι στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δηλώνετε ότι είστε ενήλικες και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση, δεσμεύεστε επίσης ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανήλικους ή από άτομα που έχουν δικαιοπρακτικό κώλυμα και ότι αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας ευθύνη φέρετε αποκλειστικά εσείς, καθότι η χρήση της ιστοσελίδας μας από τέτοια άτομα απαγορεύεται.

2. Όροι Πωλήσεων

Τιμές

Σε όλα τα εμπορεύματα συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να έχει διαφορετική τιμή σε χρώμα ή μέγεθος του ίδιου προϊόντος.

 

Διαθεσιμότητα

Ο πελάτης είναι πάντα ενημερωμένος για την διαθεσιμότητα του προϊόντος πριν ξεκινήσει την παραγγελία του.

 

Επιστροφή / αλλαγή προϊόντων

• Η επιστροφή/αλλαγή οποιουδήποτε προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται αυστηρά σε διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών από την αρχική παραλαβή του προϊόντος.

• Η επιστροφή στα εσώρουχα δεν είναι δυνατή για λόγους υγιεινής.

• Η επιστροφή/αλλαγή θα πραγματοποιείται ΜΟΝΟ με την απόδειξη αγοράς του προϊόντος χωρία καμία εξαίρεση.

• Εμπορεύματα από ελάττωμα του πελάτη δεν θα γίνονται δεκτά.

• Σε περίπτωση που το ελάττωμα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του πελάτη (λ.χ. Μη τήρηση οδηγιών πλυσίματος ή σιδερώματος) το προϊόν θα αντικατασταθεί με άλλο.

• Σε περίπτωση που το προϊόν δεν είναι στην αρχική του μορφή, το προϊόν δεν αλλάζεται/επιστρέφεται.

• Σε περίπτωση που το προϊόν φορεθεί, πλυθεί ή λεκιαστεί η επιστροφή ή αλλαγή του δεν θα πραγματοποιηθεί.

• Το κόστος επιστροφής επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον πελάτη.

• Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για βαριά αμέλεια και δόλο, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της.

 

Υπαναχώρηση από την παραγγελία – Επιστροφή χρημάτων

Ο καταναλωτής έχει αναφαίρετο δικαίωμα αναιτιολόγητης και αζήμιας υπαναχώρησης σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας, εντός της νομίμως προβλεπόμενης προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από́ το χρονικό́ σημείο παραλαβής της παραγγελίας του, το οποίο πρέπει να αποδείξει. Ωστόσο, η εταιρεία θα το δεχτεί μόνο αν έχουν τηρηθούν όλες οι παραπάνω δεσμεύσεις για την επιστροφή των εμπορευμάτων, χωρίς καμία εξαίρεση.

Συγκεκριμένα, η προβλεπόμενη προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών ή:

1. από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού, σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον καταναλωτή με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά,

2. από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου, σε περίπτωση παράδοσης αγαθού αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια,

3. από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή του πρώτου αγαθού, σε περίπτωση σύμβασης τακτικής παράδοσης αγαθών σε καθορισμένη χρονική περίοδο.

Πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης, ο καταναλωτής ενημερώνει τον προμηθευτή για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση γραπτώς ή ηλεκτρονικώς.

Ο καταναλωτής έχει κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης, εάν η ανακοίνωση περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης αποσταλεί από τον καταναλωτή πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Ο καταναλωτής φέρει το βάρος της απόδειξης ότι άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Ο προμηθευτής επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον καταναλωτή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

Ο προμηθευτής προβαίνει στην προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν ο καταναλωτής έχει ρητώς συμφωνήσει διαφορετικά και υπό τον όρο να μην επιβαρυνθεί ο καταναλωτής με δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή των χρημάτων.

Κατά παρέκκλιση από την πρώτη παράγραφο, ο προμηθευτής δεν απαιτείται να επιστρέψει πρόσθετες δαπάνες παράδοσης, εάν ο καταναλωτής ρητώς είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει ο προμηθευτής.

Εκτός εάν ο προμηθευτής προσφέρθηκε να παραλάβει ο ίδιος τα αγαθά, όσον αφορά τις συμβάσεις πώλησης, ο προμηθευτής μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρι ο καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Shopping cart

0

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

X
This site is registered on wpml.org as a development site.